Hej Tri-ven,

Indkaldelse til Generalforsamling i VIC:

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 10.15 efter svømning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

- Bestyrelsen foreslår ændret kontingent (1050 kr. 17 år eller derunder, 1300 kr. for 18 år eller derover, 2600 kr. for familie medlemskab)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Claus Eriksen (på valg - ønsker ikke genvalg)

- Helgi Snæbjörnsson (på valg - ønsker genvalg)

- Tage Svendsen (på valg - ønsker genvalg)

- Søren Bitsch (ikke medlem længere og udtræder af bestyrelsen ; nyt medlem vælges for et år)

- Lajla Wolff (ikke på valg)

7. Valg af suppleanter.

- Jan Wolff (ikke på valg i år).

- Anders Brændgaard (på valg i år; og ønsker at træde ind i bestyrelsen).

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Torben Børsting.

9. Eventuelt.

Tilmelding nødvendigt af hensyn til forplejning??☕?

til Lajla (Lajlaogjan@gmail.com) eller via vores Facebook gruppe senest den 23. februar.