Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand: Lajla L. Wolff

Næstformand: Nils Mogensen

Kasserer: Tage Svendsen

Sekretær: Karsten Lund

Sportslig ansvarlig: Anders Brændgaard