Indkaldelse til Generalforsamling i VIC:

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.15 efter svømning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

- Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer:

- § 3 stk. 7 slettes.

- § 3 stk. 8 ændres til stk. 7, samt ordet "generalforsamlingen" i sætningen fjernes.

5. Fastsættelse af kontingent.

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (1000 kr. 17 år eller derunder, 1250 kr. for 18 år eller derover, 2500 kr. for familie medlemskab)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Lajla Wolff (på valg - ønsker genvalg)

- Jesper Skov Jørgensen (på valg - ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Søren Bitsch.

- Claus Eriksen (ikke på valg)

- Helgi Snæbjörnsson (ikke på valg)

- Tage Svendsen (ikke på valg)

7. Valg af suppleanter.

- Frank Holst (på valg for 2 år).

- Anders Brændgaard (ikke på valg i år).

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Torben Børsting.

9. Eventuelt.

Tilmelding nødvendigt af hensyn til forplejning ☕

til Lajla (Lajlaogjan@gmail.com) eller via vores Facebook gruppe senest den 15. juni.