Bestyrelsen pr. 19. juni 2021
 
FORMAND, Lajla Wolff
NÆSTFORMAND, Claus Eriksen
SEKRETÆR, Helgi Snæbjörnsson
SPORTSLIG ANSVARLIG, Søren Bitsch
KASSERER, Tage Svendsen